28, rue d'Auvers - 77123 Noisy sur école
Séminaires

Evènements

Dépaysements

Gite rural
Téléphone : 01 64 24 54 67
informations@gite-des-trois-pignons.com
dmartens@sodaic.fr
De post die aan moet gericht worden :

AU GITE DES TROIS PIGNONS
28, rue d'auvers
77123 Noisy sur école
Design / Ergonomie :
Support technique :
Annonceurs :
Editeur/contenu :
Als u opmerkingen, suggesties, van de vragen… hebt aarzelt niet om een bericht te verzenden naar uw correspondent
De informaticawet „en de Vrijheden“ van 6 januari 1978 voorzien in
een recht van toegang tot de nominatieve gegevens die het onderwerp
van een geautomatiseerde behandeling zijn. 

Dit recht van toegang is gereserveerd voor de natuurlijke personen. 

U kunt dit recht van toegang per post uitoefenen door uw identiteit,
N° SIREN van de onderneming, de aard van de toegang
(wijziging, rectificatie) evenals de tekst van de wijziging aan te geven.